Slovo o projektu

Tematice podpory zdravé životosprávy dětí se věnujeme od roku 2008, kdy naše občanské sdružení převzalo záštitu nad realizací Zdravé abecedy.

Zdravá abeceda dnes patří k nejznámějším a nejrozšířenějším preventivním programům pro mateřské školy. Často ale narážíme na smutnou skutečnost, že po příchodu do jiné instituce děti ztrácejí kompetence, kterých ve školce dosáhly (přehled kompetencí zde).

V rámci programu Zdravé abecedy jsme se účastnili mnoha jednání odborných i zájmových skupin a organizací, zjistili jsme však, že v současnosti není rozšířena tematická metodika pro další instituce, které o dítě pečují po odchodu z mateřské školy směrem, který považujeme za důležitý.

Jedná se nám o to, aby děti postupně (!) přejímaly odpovědnost za své rozhodování v otázkách životosprávy. Nemůžeme však očekávat, že to zvládnou bez pomoci institucí a osob, které o ně pečují.

Nezapomínáme ani na instituci rodiny. V našich dalších programech (například Gramotnost.CZ) se věnujeme vzdělávání rodičů. Díky zpětné vazbě ze školek ale víme, že by pro pedagogy a vychovatele bylo užitečné, kdyby se vyškolili i v technikách komunikace s rodiči, kteří sami nemají snahu se v dané oblasti vzdělávat a dodržovat zdravotní doporučení.

Jsme velmi rádi, že díky podpoře Evropského sociálního fondu a Středočeského kraje máme možnost takovou metodiku pro profesionály, kteří se dětem v různých rolích a v různých institucích věnují, vytvořit. Pokud bude celý tým školky a školy, včetně provozních pracovníků, sledovat stejné cíle, je velká šance, že alespoň na místní úrovni, na úrovni osudu jednotlivých dětí, dojde k pozitivní životní změně nebo pro ni alespoň bude připravena dobrá šance.

Těšíme se na spolupráci s vámi a vašimi kolegyněmi a kolegy!

Za tým AISIS, o.s.
Milan Kotík
Milan Kotík 
ředitel AISIS o.s. 

Nikola Křístek 
projektový manažer
a metodik
Zdravé abecedy

Jana Štollová Jana Štollová
manažerka aktivit projektu