Metodika


Základním kamenem metodiky je 
Standard Zdravé abecedy
který je připraven pro jednotlivé role a instituce
  • Dítě
  • Rodina
  • Třída
  • Škola
Vedení jednotlivých zapojených škol vyplňuje na začátku projektu Standard školy
a zapojení učitelé MŠ vyplňují Standard třídy.

Standard pro děti má podobu sady kompetencí ke zdravé životosprávě, které mají vzestupnou náročnost.

Pro rodiče je vybrána sada doporučení, které mohou školy i jejich pracovníci používat pro skupinovou i individuální komunikaci.

Standard je zpracován i jako atraktivní brožura, kterou zapojené školy mohou nabízet rodičům pro sjednocení východisek i cílů.