Lidé a kontakty

Realizační tým


Projekt řídí Nikola Křístek, projektový manažer občanského sdružení AISIS, o.s. (příjemce dotace na projekt),
kteréžto stojí za mnoha významnými programy zvyšujícími kvalitu vzdělávání v ČR 
(např. programy Minimalizace šikany, Rozumíme penězům, Věda má budoucnost apod.).
Jana Štollová


Kontaktní osobou pro účastníky je Mgr. Jana Štollová, zkušená manažerka aktivit projektů ESF,
její telefon je 774505550 a email jana.stollova@aisis.cz.

Lektorský a metodický tým


Nikola Křístek
Metodiku Zdravé abecedy dlouhodobě spravuje Nikola Křístek,
který se podílí na mnoha dalších aktivitách podporujících zdravý životní styl (projekt Žij zdravě pod VZP, Zdravotní gramotnost v centrech učení, Zdravý start v pediatrických ordinacích apod.).
Nikola má za sebou zkušenost coby učitel na základní i mateřské škole, do zrušení Výzkumného ústavu pedagogického působil jako člen týmu hlavního didaktika Výchovy ke zdraví a je mimo jiné spoluautorem učebnice Prevence rizikového chování dětí a mládeže (Fraus 2011) a jeho největší devizou je propojování mnoha institucí za společným cílem.

V rámci projektu se budete moci vídat osobně na setkáních nebo využívat konzultace řady předních expertů, 
lektoři se budou rekrutovat především z týmu Národní sítě podpory zdraví, kde působí konzultanti s pracovní zkušeností ve Státním zdravotním ústavu a jeho regionálních pobočkách.

Spolupracující organizace

Zdravá abeceda spolupracuje se Společností pro výživu, významnou autoritou na poli školního stravování, Lékařskou fakultou Masarykovy University v Brně (prof. MUDr. Derflerová-Brázdová je odborným garantem celého konceptu Zdravé abecedy) a mnoha dalšími institucemi, které garantují odbornou stránku.

Ministerstvo zdravotnictví udělilo o.s. AISIS pro rok 2013 grant na vytvoření standardu kvality pro mateřské a základní školy týkajícího se prevence nadváhy a obezity a účastníci našeho projektu ve Středočeském kraji budou mít možnost si tento standard osvojit, případně jej připomínkovat.

Nejdůležitějšími organizacemi však zůstávají ty, které se podílejí na přímé práci s dětmi, v našem případě tedy mateřské a základní školy, školní jídelny a družiny. Můžete se seznámit s připravenou nabídkou pro vaše pracovníky (popis aktivit projektu zde) a do projektu Zdravá abeceda pro MŠ, ŠJ a ŠD ve Středočeském kraji se rovnou zapojit.

Spolupracovníci využívají prostředí Intranetu pro aktuální informace a soubory.