Pro média

Tyto tiskové zprávy jsou určeny k volnému šíření v odborných i regionálních médiích.
Při citaci prosíme laskavě o uvedení povinné věty k publicitě (v zápatí stránky), pokud to bude možné, prosíme o zveřejnění logotypu programu OPVK.
22.12.2014, AISIS, os., Kladno
Zástupci více než padesátky školských zařízení, které se účastnily projektu Zdravá abeceda ve Středočeském kraji, se setkali na konci kalendářního roku na na sérii odborných setkání. Vedoucí pracovníci školních jídelen, učitelky mateřských škol a vychovatelky školních družin si navzájem sdělovali příklady dobré praxe. Společným jmenovatelem byla metodika, která pomáhá dětem vytvořit a zejména udržet zdravé životní návyky při přechodu mezi  různými institucemi (mateřská škola, školní družina, školní jídelna). Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a probíhal na území Středočeského kraje. Výstupem projektu jsou mimo jiné i sborníky dobré praxe, na kterých se podíleli samotní účastníci ze středočeských školních zařízení.


1.5.2013, AISIS, os., Kladno
Unikátní projekt pro spolupráci školních družin, jídelen a mateřských škol připravila pro středočeský kraj nezisková organizace AISIS. Během jednoho roku proškolí učitelky, vychovatelky a pracovníky školního stravování ve více než padesáti školských zařízeních v metodice Zdravá abeceda. Cílem projektu je vytvořit podmínky pro to, aby děti, které se učí zdravým návykům ve školce, mohly tuto svou dovednost uplatňovat i po přechodu na prví stupeň. Informace o projektu Zdravá abeceda ve Středočeském kraji, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, naleznou zájemci z řad pracovníků školskýc hzařízení i rodičovské veřejnosti na www.stredoceska.zdrava-abeceda.cz.