Co je Zdravá abeceda

Hlavním cílem programu je prevence nadváhy a obezity,
která je zároveň prevencí všech dalších civilizačních chorob.

Zatímco s kouřením či tvrdými drogami děti předškolního a mladšího školního věku (naštěstí) nemívají přímou zkušenost, s nadváhou i obezitou (bohužel) zápolí čtvrtina mladé generace. Pokud si osvojí zásady dobré životosprávy, připraví se i na boj proti ostatním civilizačním nemocem.

Bližší pohled na příčiny a rozsah problému dětské nadváhy a obezity přináší film připravený v rámci projektu Zdravá abeceda pro MŠ v Královéhradeckém kraji (2010-2011).

Nepřecenitelným pomocníkem v prevenci nadváhy a obezity je pohyb.

Komplexní pohybová metodika může vycházet i z tradičních českých her... proto jsme ve spolupráci s Národní sítí podpory zdraví vyrobili toto instruktážní video. Hry našich babiček