Často kladené otázky

Pokud zde nenajdete odpověď na svou otázku, položte ji prosím přes >Kontaktní formulář. Děkujeme.

Můžeme se nejprve s projektem blíže seznámit a až pak se rozhodnout?

Ano, tomu slouží Vstupní manažerské setkání. Na něm si můžete se svými spolupracovníky promluvit o tom, zda téma projektu odpovídá vašim záměrům, a následně se rozhodnout, zda využijete nabídky vzdělávání a poradenství anebo ne. Účastí na setkání vám nevzniká žádný závazek

Mohou se projektu účastnit i učitelé ZŠ?

Bohužel ne. V rámci tohoto projektu chceme pomoci těm, na které se často zapomíná, i když je vliv jejich práce na vývoj dětí nepřecenitelný. 
Pro učitele základních škol existuje mnoho dalších tematických projektů, které je podporují (například Hravě žij zdravě) a mají odporu i v mnohých kvalitních učebnicích.

Je nutné, aby se naše školka/družina/jídelna účastnila všech aktivit až do konce?

Pokud se po Vstupním manažerském setkání rozhodnete, že vstoupíte do dalších kroků, je zapotřebí projít celým cyklem. Naší snahou bylo připravit vzdělávání a konzultace tak, aby byly co nejkratší a zároveň co nejrychleji použitelné v praxi. Například kuchařky školních jídelen absolvují jedno čtyřhodinové setkání, zatímco učitelky mateřských škol čtyři.