Vzdělávání vychovatelek školních družin

Časová dotace: celkem 8 hodin (2 bloky po 4 hodinách)
Místo konání: prostory zúčastněných škol
Termín: po domluvě s vedoucí družiny (květen - říjen 2014)
Účastníci: z každé školy se zúčastní alespoň 3 osoby

Obsah vzdělávání

1. blok
Metodika programu Zdravá abeceda (pohyb, výživa, vnitřní pohoda, zdravé prostředí)
Didaktická hra Zdravá abeceda (rovnováha pohybu a výživy)
Udržitelnost zdravých návyků dětí

2. blok
Hry našich babiček - komplexní pohybové aktivity pomocí tradičních českých her
Zdravá výživa a zdravé stravování - aktivity a systém průběžné podpory životosprávy dětí
Komunikace s rodiči a dalšími zainteresovanými osobami a institucemi

V rámci vzdělávání dostanou účastníci metodické materiály, materiály v elektronické podobě na CD a
toolbox s pomůckami k přímé práci s žáky.

Lektoři

zkušení lektoři programu Zdravá abeceda a Národní sítě podpory zdraví
kurzy jsou akreditovány MŠMT v systému DVPP.

Další kroky

Účastníci následně budou moci