Vzdělávání pracovníků jídelen

1. Vzdělávání VEDOUCÍCH pracovníků školních jídelen

Časová dotace: 8 h (2 bloky po 4 h)
Místo konání: prostory zúčastněných škol
Termín: po domluvě s ředitelem školy (květen - říjen 2014) 
Účastníci: z každé školní jídelny se zúčastní 1 osoba 

Obsah vzdělávání: 
  • kultura stravování,
  • komunikace s rodiči vč. náročných situací,
  • standard kvality chování ke strávníkům,
  • nový pohled na výběr jídel strávníky
  • výměna zkušeností z jednotlivých provozů.
Cílem setkání je pojmenování způsobů, jak školní jídelna může pomoci k celkovému zdravému životnímu stylu dětí a jejich rodin.
Program se proto primárně nezaměřuje na složení stravy apod., jde spíše o podporu v komunikaci s výchovnými pracovníky škol, dětmi a jejich rodiči.
Při vzdělávání budou předány odkazy a materiály z další programů, které se zdravou výživou ve školním stravování zabývají.

Vedoucí školního stravování budou moci následně 

2. Vzdělávání pracovníků školních jídelen

Časová dotace: 4 h (1 blok)
Místo konání: prostory zúčastněných škol
Termín: po domluvě s ředitelem školy (květen - říjen 2014) 
Účastníci: z každé školní jídelny se zúčastní min. 3 osoby

Obsah vzdělávání: 
  • kultura stravování,
  • komunikace s rodiči vč. náročných situací,
  • standard kvality chování ke strávníkům,
  • nový pohled na výběr jídel strávníky
  • výměna zkušeností z jednotlivých provozů.
Cílem setkání je pojmenování způsobů, jak školní jídelna může pomoci k celkovému zdravému životnímu stylu dětí a jejich rodin.
Program se proto primárně nezaměřuje na složení stravy apod., jde spíše o podporu v komunikaci s výchovnými pracovníky škol, dětmi a jejich rodiči.
Při vzdělávání budou předány odkazy a materiály z další programů, které se zdravou výživou ve školním stravování zabývají.