Vzdělávání pedagogů MŠ

Časová dotace: celkem 16 hodin (4 bloky po 4. hodinách)
Místo konání: prostory zúčastněných škol
Termín: po domluvě s ředitelem školy (květen - říjen 2014)
Účastníci: z každé školy se zúčastní alespoň 4 osoby

Obsah vzdělávání

1. blok
Metodika programu Zdravá abeceda (pohyb, výživa, vnitřní pohoda, zdravé prostředí)
Didaktická hra Zdravá abeceda (rovnováha pohybu a výživy)

2. blok
Hry našich babiček - komplexní pohybové aktivity pomocí tradičních českých her
Zdravá výživa a zdravé stravování

3. blok
Tvorba tematického celku
Zásady tvorby vlastních tematických celků 
Práce s cíli a výstupy vzdělávání
Vztah k RVP a ŠVP

4. blok
Komunikace s rodiči a dalšími zainteresovanými osobami a institucemi
Udržitelnost zdravých návyků dětí.

V rámci vzdělávání dostanou účastníci metodické materiály, materiály v elektronické podobě na CD a
bohatý toolbox s pomůckami k přímé práci s žáky, obsahující například didaktickou hru Zdravá abeceda.

Lektoři

kurzy jsou akreditovány MŠMT v systému DVPP.

Další kroky

Účastníci následně budou moci