Vstupní týmové setkání

Časová dotace: 4 hodiny
Místo konání: v prostorách školy
Termín: po domluvě (květen - červen 2014)

Účastníci: celkem 10 osob
  • pracovníci mateřské školy, 
  • školní družiny a 
  • školní jídelny. 
Nutná účast všech jmenovaných pracovníků z důvodu sjednocení názoru na problematiku.
Vítaná je účast vedoucích pracovníků, kteří mohou představit záměry definované na vstupním manažerském setkání a ověřit si míru přijetí jednotlivými pracovníky a jejich motivaci.
Výstupy ze vstupního týmového setkání mohou posloužit i pro práci na strategii jednotlivých zapojených pracovišť pro podporu zdravého životního stylu dětí. 

Obsah setkání: 
výchova ke zdravému životnímu stylu a možnosti, které škola má při ovlivňování životního stylu dětí a žáků,
strategický plán společného postupu při realizaci výchovy ke zdravému životnímu stylu

Setkání povede lektor - moderátor projektu Zdravá abeceda