Vstupní manažerské setkání

Časová dotace: 4 hodiny 
Místo konání: v prostorách školy 
Termín: po domluvě s účastníky (květen - červen 2014) 
Účastníci: z každé školy se zúčastní celkem 5 osob 
 • ředitel nebo zástupce ředitele ZŠ, 
 • vedoucí školní družiny
 • vedoucí školní jídelny
 • ředitelka nebo vedoucí pedagog mateřské školy a jeho zástupce  

Obsah setkání: 
 • problematika zdravého životního stylu a jeho místo ve vzdělávacích institucích
 • management řízení změny a tvorby strategie, 
 • informace o programu Zdravá abeceda a 
 • možnosti zapojení do projektu Zdravá abeceda ve Středočeském kraji 
Setkání povede lektor - moderátor projektu Zdravá abeceda.

Cílem setkání je 
 • zjištění zájmu managementu školy o téma zdravého životního stylu a jeho zařazení do života školy a
 • dohoda o případném zapojení do projektu Zdravá abeceda do MŠ. ŠJ a ŠD a jejich vzájemné spolupráce.

V případě, že management školy bude souhlasit s podmínkami projektu, ke kterým kromě vzdělávání patří i týmová práce na strategickém plánu vzdělávání ke zdravému životnímu stylu, zaváže se škola k účasti na celém projektu.

Pracovníci škol, které se takto do projektu zapojí, absolvují následně 
 • vstupní setkání celého týmu, 
 • vzdělávací program a 
 • závěrečné setkání týmu. 
Zároveň budou společně vypracovávat strategický plán vzdělávání ke zdravému životnímu stylu, který bude kromě návrhu, jak zařadit zdravý životní styl do vzdělávacího obsahu předškolního vzdělávání a zájmového vzdělávání ve školních družinách, obsahovat např. i případné návrhy na změny v životě školy, v režimu dne i na změny kultury školního stravování.