Tvorba sborníků pro praxi

V průběhu projektu vzniknou sborníky pro práci jednotlivých cílových skupin v praxi. Sborníky budou tvořeny z 
prací účastníků vzdělávání, podpořených odbornými konzultacemi. Odborný redaktor bude mít na starosti finální úpravu publikace.

Na základě práce účastníků vzdělávání pedagogů MŠ vznikne Sborník týdenních tematických celků pro mateřské školy k podpoře zdravého životního stylu dětí. Ve sborníku bude uvedeno 45 nejlepších tematických celků, které při Vzdělávání učitelů MŠ vzniknou. Sborník bude obsahovat natolik konkrétní podklady, aby je pracovníci MŠ mohli použít jako přípravu pro práci s dětmi.

Obdobně vznikne Sborník her a metodik práce s žáky ve školní družině k podpoře zdravého životního stylu dětí. Ve sborníku bude uvedeno 45 nejlepších prací, které při Vzdělávání vychovatelek ŠD vzniknou. Sborník bude obsahovat natolik konkrétní podklady, aby je vychovatelé ŠD mohli použít jako přípravu pro práci s žáky.

Pro potřeby vedoucích a pracovníků školních jídelen a managementu školy vznikne Sborník dobré praxe ve školní jídelně a v životě školy. Ve sborníku bude uvedeno 45 nejlepších prací, které při Vzdělávání vedoucích ŠJ a při Vstupním 
týmovém setkání ve škole vzniknou. Sborník bude obsahovat konkrétní podklady pro změny v rámci ŠJ i celé školy.

Přispěvatelé do sborníků obdrží na základě Dohody o provedení práce odměnu ve výši 2.500 Kč.

Sborníky budou prezentovány na Krajském odborném setkání a každý účastník obdrží svou kopii.