Odborné konzultace

Vedoucí pracovníci
  • Mateřské školy
  • Školní jídelny
  • Školní družiny
mají možnost konzultovat s odborným lektorem 
možnosti zavedení podpory zdravého životního stylu či 
problémy při jejím zavedení ve své instituci.

Konzultace probíhá na pracovišti, případně telefonicky nebo e-mailem. 

Celková možná časová dotace na konzultace: 4 hodiny