Krajské odborné setkání - plán

Všichni účastníci projektu i zástupci dalších škol ve středočeském kraji se budou moci zúčastnit celokrajského setkání,
které proběhne v říjnu 2014.

Na odborném setkání vystoupí odborníci z oblasti 
  • zdravé výživy, 
  • zdravého pohybu,
  • dětské psychologie,
  • pedagogiky,
  • hygieny a řízení škol. 
Prostor bude věnován i předávání zkušeností ve vzdělávání ke zdravému životnímu stylu. Součástí setkání bude práce ve skupinách, kde budou probíhat diskuse o aktuálních problémech v oblasti zdravého životního stylu ve školách, např. dětská obezita, užívání návykových látek v dětském věku, nízká sportovní aktivita dětí, náplň volného času dětí a žáků, zdravá strava aj. 

Na odborném setkání budou prezentovány následující výstupy z projektu: 

- anonymizovaná Zpráva o výchově ke zdravému životnímu stylu ve Středočeském kraji
- Sborník týdenních tematických celků pro potřebu mateřských škol 
- Sborník her a metodik práce s dětmi pro potřebu školních družin 
- Sborník dobré praxe pro školní jídelny a management školy 


Setkání bude probíhat v rozsahu celkem 6 hodin v oddělených blocích.

Součástí setkání bude zajištěna možnost 
  • prezentace výsledků vlastní práce 
  • diskuse s předními odborníky
  • dostatečného prostoru pro příjemné setkání s kolegy a kolegyněmi z jiných škol a zařízení.