Aktivity projektu - přehled

Projekt má tyto hlavní aktivity:

1. Vstupní >manažerské a >týmové setkání ve škole

po kterém se trojlístek MŠ, ŠD a ŠJ rozhodne, zda se účastní navazujících aktivit
(počítáme s počtem 45 pokračujících trojlístků ze 60 zapojených do vstupního setkání).

Vedoucí pracovníci se budou moci díky podpoře odborného moderátora zamyslet na tím, zda všechny zapojené strany téma životosprávy oslovuje a kam by případně bylo potřeba namířit společnou pozornost.

2. Vzdělávání vedoucích školních jídelen

a

3. Vzdělávání pracovníků školních jídelen

4. Vzdělávání vychovatelek školních družin

5. Vzdělávání učitelek mateřských škol

Pro jednotlivé pracovní pozice se podpora liší délkou i obsahem,
aby bylo projektu věnováno jen minimální množství času a aby nebyl narušen chod zařízení.
Věříme, že výběr nejdůležitějších informací a podnětů může vést k rychlým, ale významným krokům pro lepší zdraví dětí.
 

6. Závěrečné setkání ve škole

Navazuje na první aktivitu - vstupní setkání - kde si vedoucí pracovníci formulovali společný cíl. Na závěrečném setkání si mohou všichni pracovníci uvědomit, kam společně došli a jaké příležitosti se jim otevřely.7. Příprava metodik a metodických materiálů pro ŠD a ŠJ

8. Příprava výstupů projektu

9. Odborné setkání k ZŽS ve Středočeském kraji

Pracovníci v různých pozicích (vedoucí pracovníci, učitelky, vychovatelky i kuchařky) se mohou zapojit do tvorby sborníku dobré praxe. Tato činnost bude dobrovolná, ale také honorovaná.

Se svými kolegy i kolegyněmi z celého kraje se pak všichni mohou potkat na závěrečném celokrajském setkání. Půjde o oslavu dobré práce a inspiraci nápady ostatních.