ZArchiv‎ > ‎Výstupy projektu‎ > ‎Tematické celky‎ > ‎

V lese na jehličí

Dana Baláková, Kateřina Rajsová 
MŠ Fučíkova, Police nad Metují

Během TC se děti učí vnímat prostředí lesa mnoha smysly a typy inteligence. Děti postupně přecházejí z prostředí zahrady do prostředí lesa a spirálovitě si upevňují dovednosti pozorování a vnímání okolí jako celku i detailu. Kognitivním cílem je schopnost třídění stromů na listnaté a jehličnaté, TC však nabízí i pestré pohybové aktivity.
ĉ
Nikola Křístek,
27. 12. 2011 7:30
Comments