ZArchiv‎ > ‎Výstupy projektu‎ > ‎Tematické celky‎ > ‎

Co se děje s vodou v zimě?

Radka Beňáková
Mateřská škola v Prasku

Děti se učí chápat proměnu skupenství vody na základě příběhů a pozorování. Kromě toho si s porozuměním upevňují návyky týkající se vybavení pro různé počasí a období. Důležitou složkou TC je promýšlení důsledků vlastního chování či chování lidí obecně na kvalitu vody.
ĉ
Nikola Křístek,
27. 12. 2011 7:37
Comments