ZArchiv‎ > ‎Výstupy projektu‎ > ‎

Tematické celky


Na základě metodických doporučení vytvářely učitelky MŠ zapojené do projektu plány týdenních tematických celků. 

Nejedná se o "integrované tematické bloky", ačkoliv v mnoha případech zpracované materiály plně odpovídají jejich požadavkům.

Základní charakteristikou je
PODPORA KOMPETENCÍ DĚTÍ KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU. 
Jednotlivé kompetence Zdravé abecedy jsou vysvětleny zde

Pro vyhledání TC, které podporuje vybrané kompetence, můžete využít tabulkový seznam, který je možné třídit a filtrovat. 
  • Kliknutím na vybranou kompetenci seřadíte tematické celky podle toho, zda se podpoře kompetence věnují (obsahují číslo 1). 
  • Vybráním hodnoty 1 v nabídce možností pod každou kompetencí můžete TC filtrovat (např. si necháte zobrazit TC, které podporuje 3 patro kompetence je zdravé výživě a  čtvrté patro v oblasti zdravého prostředí).

Pozn:  v tabulce jsou ve sloupcích uvedeny zkratky domény Zdravé abecedy: 
V=zdravá výživa, 
P=zdravý pohyb, 
PO=vnitřní pohoda, 
PR=zdravé prostředí
1= první, základní úroveň kompetence, 4= nejvyšší stupeň kompetence dětí v dané doméně.

Tabulka je doplněna o stručnou anotaci, jméno autorky/autorek a jméno školky, kde autorka/autorky působí.

Jednotlivé tematické celky a jejich přílohy si můžete stáhnout v samostatných podstránkách (viz sloupec vpravo).

Podřízené stránky (36): Zobrazit vše
Comments