ZArchiv‎ > ‎

Výstupy projektu


V průběhu projektu zpracovávali zapojení učitelé vlastní týdenní Tematické celky. Jsou vám k dispozici ke stažení včetně případné fotodokumentace dokumentace.

Pod vedením metodika programu vznikla Příručka dobré praxe, která obsahuje zejména
anotace tematických celků
doplnění metodiky Zdravé abecedy podle potřeb účastníků projektu
odpovědi na Často kladené otázky, včetně vysvětlení tzv. Zakázaných cviků či doplnění společenské hry o manuál pro moderátora, aby učitelé získali větší jistotu při veden této didaktické hry.

O problematice prevence nadváhy a obezity a o průběhu projektu byl natoče aktivizující film, ve kterém jsou záběry ze školek v Královehradeckém kraji, rozhovory s učitelkami a ředitelkami místních mateřských škol, lektory programu Zdravá abeceda i jeho odbornými garanty.