ZArchiv‎ > ‎Pro účastníky‎ > ‎

Jak projekt probíhá?

Co vše můžete v projektu získat se dočtete na stránce >>Co získáte<<

Projekt krok za krokem


Přihlásíte se do projektu jako účastník >>jak se přihlásit<<
 • Koordinátorka vám zašle nabídku termínu kurzů

Absolvujete jednodenní akreditovaný kurz Úvod do zdravé abecedy 
 • získáte vhled do metodiky programu, metodický manuál a základní pomůcky (plakáty, brožury pro rodiče) 
 • rozhodnete se, zda budete v projektu pokračovat

Absolvujete jednodenní navazující akreditovaný kurz Zdravá abeceda pro EVVO témata 
 • vyzkoušíte si vzorové sestavení tematického celku
 • získáte další materiály pro vaši praxi (společenská hra, kostky pro výživovou pyramidu, omalovánky apod.)
 • rozhodnete se, zda budete pracovat na dalších výstupech

Vytvoříte vlastní tematický celek Zdravé abecedy 
 • zkušenosti budete sdílet s kolegy na tzv. intravizích na vašem pracovišti
 • budete moci využívat konzultací s odbornými garanty programu >>kontakt zde<<
 • rozhodnete se, zda se budete chtít podílet na tvorbě banky tematických celků a příručce dobré praxe 

Představíte svou práci 
 • Sepíšete své zkušenosti do příručky dobré praxe
 • Popíšete vlastní tematický celek
 • Účastníte se regionálního setkání s kolegy z ostatních MŠ ve vašem okolí