Specifické otázky

Pokud dítě nechce téměř nic jíst, nechat ho  bez jídla třeba celý den nebo trvat alespoň na ochutnání?

Jedná se o složitý problém, ve kterém nejde jen o samotný pokrm, ale jde o celkový styl stravování. Rozhodně není vhodné dítěti dávat “vrcholek pyramidy”, sladkosti a podobně, protože tím se tento stav jen zhorší. Doporučujeme spíše podporovat ochutnávání vhodného. Ale netlačit. Prostě nabídnout a pokud dítě nechce, tak další jídlo nabídnout až za 2-3 hodiny. Samotné nabízení by nemělo trvat déle než asi 15 minut (tzn. žádné hodinové vysedávání nad jídlem) a nabídka by měla obsahovat všechna patra potravinové pyramidy - děti si většinou samovolně vybírají pestrou skladbu, respektive alespoň od každého trošku.
Velmi pomáhá také vzor jiného strávníka, který společně a bez nucení dané potraviny zrovna také konzumuje. Jinými slovy: “Pokud dítě nejí mrkev, těžko ji sní, pokud ji rodič či učitel sám nejí.”
Pro větší atraktivitu pokrmu se mohou využít zdobící styly servírování (nakrájená zelenina tvořící na krajíci pomazánkou namazaného chleba veselý obličej) apod. Nicméně by hra neměla překročit určitý limit - jako dobré se může považovat “krmení - lžička za maminku, tatínka, babičku...křečka...”. Rozhodně však není vhodné dělat vše pro to, abychom do dítěte daný pokrm dostali za každou cenu. Není žádoucí těmto “rozmarům” dítěte věnovat příliš velkou pozornost. Zkuste se zaměřit na nějakou jinou činnost dítěte, pochválit ho za něco, v čem je šikovné, provozovat s ním aktivity, které má rád. Potíže s příjmem stravy někdy mohou být zástěrkou chybějící pozornosti, kterou si dítě snaží vynutit tím, že bude odmítat jídlo. Je tedy velmi nevhodné celkovou denní pozornost věnovat jenom problematice stravování, naprosto nezbytný je v mezičase “rozptyl” čímkoliv ostatním - tak aby bylo stravování součástí přirozeně plynule probíhajícího dne.

Jak ve spolupráci s vedením MŠ docílit zavedení zdravé výživy pro děti z MŠ, když nespolupracuje kuchyň?

Jako první je zapotřebí zjistit důvody ne-spolupráce kuchyně. Mohou to být na jedné straně přehnané nároky a na straně druhé omezené možnosti. Řešením může být nalezení pochopení, ochota ke spolupráci, nabídka možných řešení a zapojení všech zúčastněných. Je nezbytné respektovat daný stav a jeho možnosti a to, že začátky bývají složité. 
Inspirací může být návštěva pracoviště jiné školní kuchyně, která může předat své vlastní zkušenosti - zážitky i rady. 
Pracovníci školních jídelen jsou pod velkým personálním a rozpočtovým tlakem a není příliš účinné je nutit ke změně násilím. Schůdnější cestou je nabízet jim radost ze společné práce, oslavu dílčích společných úspěchů (např. že některé dítko začalo jíst dosud odmítanou potravinu) a inspiraci z příkladů dobré praxe, které nabízí například Společnost pro výživu (www.vyzivaspol.cz).

Mohu zlepšit vnitřní pohodu dítěte, když nespolupracují rodiče s MŠ ?

Současná česká společnost prochází zásadní transformací modelu rodinného života. Počet dětí v neúplných rodinách či s žijících v domácnosti s nebiologickými rodiči se stále zvyšuje a model “neúplné rodiny” se vpodstatě stává normou. S tím souvisí problém výchovné nejednotnosti, která zvyšuje riziko zavedení nesprávných životních návyků dětí.
V mnoha případech je některými odsuzovaná instituce mateřské školy právě tím prostředím, které dává životu dítěte řád a pozitivní hodnoty. Pravidelný režim a jasná hodnotová orientace vytvářejí nezbytný předpoklad pro pocit vnitřní pohody dítěte a rozvoj jeho osobnosti.
Spolupráce s rodiči jistě přináší hlubší využití práce pedagogů, případná nespolupráce je však paradoxně indikátorem vyšší potřeby intervence ze strany učitelů. Školka má potenciál takovému dítěti zajistit rozvojový program alespoň po dobu jeho přítomnosti v instiuci a založit přetrvávající systém hodnot a návyků.

Jak v rámci dotačních programů (EU, ČEZ – oranžová hřiště apod.) získat finanční prostředky na budování kvalitních dětských hřišť pro volnočasové aktivity?

Je důležité sledovat vypsaná grantová řízení, na to celonárodní upozorňujeme i na webu www.zdrava-abeceda.cz. Dalším zdrojem informací může být např. Národní síť zdravých měst (www.nszm.cz). 
Při psaní projektu je vždy nutné zdůvodnit jeho potřebnost. Argumenty obecně pro potřebu pohybové aktivity jsou shrnuty v metodice Zdravé abecedy či např. v knize S dětmi proti obezitě (Marinov a kol., Praha 2011), místní specifika je možné zpracovat ve spolupráci s obecním úřadem.

Jak pracovat na vnitřní pohodě při maximální  naplněnosti tříd?

Doporučujeme především tyto 3 kroky: 
1. Využívejte metod kooperativního učení, práce se skupinách či centrech aktivit (viz např. propracovaná metodika Začít spolu)
2. Využívejte prostor v areálu školky i okolí, dostatek podnětů, možnost rozšíření osobní zóny a pohybové aktivity snižují napětí mezi dětmi.
3. Postupně přenášejte odpovědnost za své učení, chování a sebeobsluhu na stranu dětí. Pocit samostatnosti u dětí velmi posiluje pocit vnitřní pohody. 

Jelikož jsme zaměřeni na prevenci dětských úrazů, rádi  bychom získali nějaké nové materiály a informace.

Doporučujeme portál www.bezpecna-skola.cz, který obsahuje rozcestník na další weby a materiály. Učiteli málo využívaný portál je www.bozpinfo.cz, který nabízí cenné rady pro organizaci prostředí ve školce a při výletech.

Comments