Jak popsat rodičům nebo kolegům plakáty ZA a jak je používat?

Plakáty ve formátu jsou k dispozici všem učitelům vyškoleným v rámci seminářů a jednu kopii každého z nich obdrží všechny školky v kraji.
Rodiče si mohou stáhnout jejich zmenšenou verzi na webu www.zdrava-abeceda.cz v sekci Rodiče a využívat pro domácí edukaci. Při práci na tematických celcích je na tento odkaz mohou navést sami pedagogové, aby zajistili jednotnost informací a přístupu ve školce i doma.

Výživová pyramida 

  • Popis: Zobrazuje žádoucí poměr jednotlivých skupin potravin v denním jídelníčku. Podporuje sdělení "Není nezdravá potravina, je jen nezdravé množství".
  • Využití: V jídelně, v komunitním kruhu při výkladu, při dotazování dětí na doplnění jejich denního jídelníčku, při práci se společenskou hrou ZA, ...

Pohybová pyramida

  • Popis: Inspiruje k pestré pohybové aktivitě a zobrazuje žádoucí poměr pohybových aktivit podle intenzity v průběhu týdne. Vyvažuje hesla "Pohybu není nikdy dost" a "Všeho moc škodí".
  • Využití: V šatně pro komunikaci s rodiči (např. stimulování rodin k aktivnímu programu o víkendech), v komunitním kruhu při plánování denních činností a rozkladu jejich pohybové náročnosti, při plánování výletu nebo např. školkové olympiády, při práci se společenskou hrou ZA, ...

Den pro vnitřní pohodu

  • Popis: Pomáhá dětem orientovat se v denním režimu a zdůrazňuje význam spánku a odpočinku. Nabádá k pohybové aktivitě, sebeobsluze a sledování jídelního režimu.
  • Využití: Při komunikaci s rodiči, komunitním kruhu při reflexi a plánování (denní program, plán na víkend nebo jeho popis, zdůraznění odlišností od režimu dne při celodenních váletech apod.), při práci se společenskou hrou ZA - provádění dětí “jejich dnem”.

Správná volba pro naše prostředí 

  • Popis: Na několika příkladech mohou děti popisovat důsledky pasivního a neodpovědného přístupu v porovnání s aktivitou, sebeobsluhou a péčí o svět kolem sebe.
  • Využití: Při tvorbě pravidel, při tematických celcích, při prezentaci znalostí dětí v oblasti péče o prostředí (slovně hodnotí klady a zápory jednotlivých zobrazení)
Comments