ZArchiv‎ > ‎Pro účastníky‎ > ‎

Často kladené otázky


Jednou z aktivit projektu byl sběr otázek účastníků vzdělávacího programu. Učitelky je měly možnost klást kdykoliv v průběhu seminářů a regionálních setkání či telefonicky, emailem nebo přes webový formulář.

Množství otázek se ukázalo jako nižší v porovnání s jejich hloubkou. Na následujících stránkách naleznete odpovědi na několik specifických otázek, jako důležitější se však v průběhu projektu ukázala potřeba důkladně porozumět didaktickým pomůckám a jejich využití.

Další klastr otázek se týkal využití plakátů a brožur pro rodiče, proto nabízíme ucelenou informaci k těmto mnohačetně užitečným nástrojům.

Na mnoha seminářích padaly otázky týkající se tzv. “zakázaných cviků”. Přehnaná úzkost ze strany rodičů nebo učitelů, přílišná obava ze zranění a nadměrné zátěže vpodstatě působí negativně na rozvoj pohybových dovedností dětí a jejich růst a zrání. Takřka esotericky označená skupina “zakázaných cviků” obsahuje mnoho předudků, jejichž popis a rozbor nabízí další podkapitola.

Zcela zásadní je pro učitelky v praxi rozšíření pravidel společenské hry o manuál pro moderátora. Tým odborných garantů proto společně sestavil rozsáhlejší návod, ve kterém mohou mnozí tazatelé najít odpovědi na své specifické otázky, zasazené navíc do kontextu přemýšlení o příjmu a výdeji, a argumentů, které mohou využít při komunikaci s dětmi.

Tým odborných garantů  programu Zdravá abeceda je nadále připraven odpovídat na případné další dotazy,  i po ukončení projektu v Královehradeckém kraji. Lze se ptát prostřednictvím tohoto online formuláře či na www.zdrava-abeceda.cz/kontakt.