ZArchiv‎ > ‎O projektu‎ > ‎Tisková sdělení‎ > ‎

Učitelky v mateřských školách se navzájem inspirovaly pro preventivní práci proti dětské nadváze a obezitě

Od listopadu do prosince probíhala série regionálních setkání v Královehradeckém kraji. Ve skupinkách okolo deseti účastnic si učitelky mateřských škol předávaly zkušenosti s programem Zdravá abeceda, se kterým se seznámily v rámci projektu podpořeným z rozpočtu kraje a ESF.

Zdravá abeceda je metodika, kterou mohou školky využívat při preventivní práci a řešení dětské nadváhy a obezity. Ačkoliv panuje obecné mínění, že tento problém se týká spíše škol základních, odborníci se shodují, že děti se musí na svůj boj s lákadly k nezdravému životnímu stylu připravovat daleko dříve.

Královehradeckém kraji bylo vyškoleno celkem 120 učitelek v době od října 2011 do prosince 2012 a třetina z nich se rozhodla sestavit vlastní vzdělávací projekt, který následně učitelky představovaly svým kolegyním na regionálních setkáních.

Společný cíl, totiž doplnit vzdělávací a pečující rovinu svého působení o prevenci závažného zdravotního rizika, vytvořil možnost obnovení pracovních kontaktů mezi kolegyněmi, které se v posledních letech omezily vlivem snižované metodické podpory ze strany státu a nárůstem povinností daných legislativou a vzdělávacími předpisy.

Naše školka je zapojena do programu Škola podporující zdraví a jelikož jsme chtěli splnit všechny podmínky, sháněli jsme někoho, kdo by nám pomohl se vzděláváním pedagogů. Díky Zdravé abecedě máme všechny pedagogické pracovnice proškolené, řekla Bc. Hana Kubalová, ředitelka mateřské školy v Opočně. 

Z příspěvků samotných učitelek a doplňků poskytnutých odbornými garanty programu byla sestavena Příručka dobré praxe, která je celá  ke stažení na webu projektu www.za-khk.cz. Zájemci na něm mohou zhlédnout i čtvrthodinový film Zdraví přeje připraveným, který v rámci projektu vznikl a přináší mnoho záběrů z praxe ve školkách Královehradeckého kraje.

Poznámka pro redakci: Seznam účastníků s možností filtrovat podle obcí je k dispozici na webu www.za-khk.cz na podstránce O projektu‎ > ‎Seznam účastníků.
Comments