ZArchiv‎ > ‎O projektu‎ > ‎Tisková sdělení‎ > ‎

Do nového roku kráčejí školky se Zdravou abecedou

Nejrozšířenější program prevence nadváhy a obezity v mateřských školách, Zdravá abeceda, zapustil pevné kořeny v Královehradeckém kraji. Díky grantu uvolněného krajským úřadem a z fondů ESF bylo vyškoleno více než 120 učitelek z šedesáti mateřských škol.

Projekt měl čtyři hlavní aktivity:

1. Učitelé byli vyškoleni v metodice Zdravé abecedy,
2. Učitelé si navzájem poskytovali podporu na pracovištích a využívali konzultací s odborníky programu Zdravá abeceda,
3. Zástupci zapojených MŠ se ůčastnili regionálních setkání, kde sdíleli zkušenosti se zaváděním Zdravé abecedy do praxe a
4. Na základě výstupů předešlých aktivit byla sepsána příručka tato dobré  praxe a natočen propagační a instruktážní film.

Smyslem projektu bylo přinést do Kralovehradeckého kraje téma prevence nadváhy a obezity a metodiku pro její řešení.

Nadváha a obezita je nejvýznamnější zdravotní problém euratlantické civilizace a v konkrétně v ČR jde o problém mimořádně palčivý, či - nikoliv obrazně řečeno - problém závažný.

V naší zemi až 95% rodičů porušuje výživová doporučení při už ve věku do tří let dítěte. Školky si stěžují na zvyšující se množství dětí s nesprávnými stravovacími a nedostatečnými pohybovými návyky, se sníženou mírou samostatnosti oproti předcházejícím ročníkům.
Během docházky dětí do školky se nadváha či obezita projevuje minimálně, přesto se její četnost oproti minulosti znatelně zvyšuje.
Při přechodu na základní školu však nastává zlom, protože děti jsou v této instituci a v mimoškolním čase vystaveny míře svobody rozhodování, na kterou nebývají připraveny. Rodiče ani učitelé se necítí tolik odpovědní za stravovací a pohybový režim dětí a v kombinaci s vysokými nároky školy a marketingovými lákadly upadají děti do osidel nezdravých návyků, které vedou k tomu, že až čtvrtina z nich spadne do pásma nadváhy a obezity.

Mateřské školy, které se rozhodly zařadit Zdravou abecedu do svého programu, vyjadřují odpovědnost nejen za zdraví dítěte v průběhu jeho docházky do MŠ, ale i za jeho připravenost k samostatnému rozhodování ve chvíli, kdy zmizí podpora institucí. Jde o náročný výchovný proces, který nesmí být stavěn na donucování a hrozbách. Děti si naopak potřebují vytvářet pozitivní vztah ke zdravému a odpovědnému chování, cítit, že “zdraví baví” a že mohou sami ovlivňovat to, jak se cítí a vidí.

Prevence nadváhy a obezity je náročná a mladá disciplína. Oproti prevenci kouření, HIV/AIDS či úrazů je možné ji vymezit dvěmi charakteristikami, totiž nároky na dlouhodobost a hloubku porozumění. Zde nestačí děti vystrašit, ukázat děsivé důsledky a pokud možno navždy zabránit byť jen zakoušení nezdravého chování. Člověk nemůže nejíst a nepohybovat se. Děti se musí naučit co, kdy, kolik, jak... a hlavně proč.

Metodika Zdravé abecedy je poměrně mladý program, který byl připraven odborníky ve spolupráci s učiteli. Díky intenzivní prací v regionu, podpořené grantem ESF a Kralovehradeckého kraje, vznikla velmi potřebná zásobárna inspirativních návodů v podobě tematických celků a poměrně velká skupina učitelů, kteří dokážou “číst” Zdravou abecedu a v praxi ji pak společně “psát”.

Poděkování patří všem aktivním učitelkám (a jednomu statečnému učiteli) , které se programu zúčastnily. Ačkoliv se osobně všechny nepotkaly, vytvořily společně učící se komunitu, která si navzájem nabízí podporu a inspiraci. Nejčastější námitky při zavádění program Zdravé abecedy, “to nejde” a “to už všechno stejně děláme” dokázaly vyvrátit prací a zaujetím pro téma projektu.

Zvláštní dík si zaslouží skupina lidí, kteří byli pro realizaci projektu a jeho výstupů naprosto klíčoví. Jde o ředitelky a ředitele mateřských škol. Umožnili svým učitelům návštěvu seminářů i regionálních setkání, často nám dokonce pomáhali s jejich organizací. Připustili v některých případech odvážnější experimenty a umožnili tak učitelům, dětem i rodičům potkat se s pohledem na závažné životní téma, kterým prevence nadváhy a obezity je, nenuceným a pozitivním způsobem.
Comments